Na chwasty w pszenicy ozimej i na trawnikach

Środki chwastobójcze zaliczane do grupy herbicydów zbożowych zawsze mają w swoim składzie MCPA. W przypadku produktów wieloskładnikowych dodawane są do nich różne substancje czynne. Historycznie były to również substancje czynne z grypy regulatorów wzrostu: dikamba oraz mekoprop i tak powstawały produkty Chwastox Nowy Trio 390 SL, czy Chwastox Tubro 340 SL, które nieznacznie różnią się spektrum zwalczanych chwastów. W 2017 roku został zarejestrowany produkt Chwastox Complex 260 EW, zawierający całkiem nowy układ substancji czynnych, ponieważ obok MCPA ma w składzie także fluroksypyr i chlopyralid.

Produkt dedykowany do pszenicy ozimej

W produkcie połączono w odpowiednich proporcjach praktycznie najlepsze substancje czynne z grupy regulatorów wzrostu, czyli MCPA, fluroskypyr oraz chlopyralid. Pozwoliło to na uzyskanie bardzo szerokiego spektrum zwalczanych chwastów, w tym najbardziej uciążliwych w uprawie zbóż ozimych, na czele z makiem polnym i przytulią czepną.

Herbicyd został zarejestrowany tylko w pszenicy ozimej, co znacznie ogranicza możliwość jego aplikacji w innych gatunkach zbóż ozimych i jarych.

Produkt na tle pozostałych herbicydów z grupy Chwastox wyróżnia również forma użytkowa EW — emulsja do sporządzania emulsji wodnej (olej w wodzie), ponieważ pozostałe "stare" produktu mają formulację SL, czyli płynu do sporządzania roztworu wodnego.

Termin aplikacji

Preparaty z grupy Chwastox mają dość wąskie okno aplikacji w okresie wiosennym, które przypada na okres krzewienia (BBCH 21-29). Dla niektórych pszenicy, zwłaszcza wysianych w optymalnym terminie agrotechnicznym ta faza rozwoju może przypadać na okres jesiennych, co znacznie ograniczyło możliwość aplikacji tych produktów w uprawach zbóż ozimych.

Chwastox Complex 260 EW posiada szersze okno aplikacji, ponieważ może być stosowany do aż do fazy BBCH 32 (drugie kolanko), co zwiększyło szansę na jego użycie wiosną.

Inne rozwiązania do zwalczania chwastów w oziminach

W zwalczaniu chwastów w zbożach ozimych dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie SunPak. Rozwiązanie to zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów dwuliściennych oraz miotłę zbożową, czyli najważniejsze chwasty występujące wiosną w oziminach. SunPak może być stosowany wczesną wiosną, ponieważ zawarte w nim 4 substancje czynne, mają niże minimum temperaturowe niż typowe tzw. regulatory wzrostu. Szybszy zabieg to skrócenie presji ze strony chwastów na uprawy, a tym samym lepsza ochrona genetycznego potencjału plonowania.

Niewątpliwą zaletą SunPak jest też to, że może być aplikowany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych: pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym oraz jęczmieniu ozimym.

Chwastox Complex 260 EW nie tylko uprawy polowe

Produkt pomimo swojego bardzo dobrego składu i wysokiej skuteczności polowej na trwałe nie wszedł do praktyki rolniczej. Jednak warto zwrócić uwagę na jego rejestrację obejmującą stosowanie na obszarach trawiastych: trawniki, boiska sportowe, pola golfowe. Jest on jednym z niewielu herbicydów, który zgodnie z przepisami prawa może być wykorzystany przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin do odchwaszczania wymienionych wyżej terenów.

Produkt na obszarach trawiastych zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty, które mogą konkurować z trawą i powodować jej wypadanie. Zastosowanie produktu w odpowiedniej dawce oraz nawet do 2 razy w sezonie wegetacyjnym pozwoli utrzymać trawniki wolne od chwastów, co przekłada się na estetykę.

Wysoką przydatność produktu do zwalczania chwastów na obszarach trawiastych mogą wykorzystać również osoby nieposiadające uprawnień od profesjonalnego wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Produkt został zarejestrowany przez producenta również z przeznaczeniem dla użytkowników nieprofesjonalnych.

W internetowym sklepie dla rolnika prowadzonym przez firmę Osadkowski dostępne jest wiele herbicydów, które można wykorzystać do zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie zbóż ozimych.