Nowe trendy wartości na rynku ropyWraz z ciągłym spadkiem cen ropy na tym rynku pojawiają się nowe trendy wartościowe. Niektóre z nich obejmują przejście z tradycyjnych rynków na odnawialne źródła energii, wprowadzenie technologii blockchain i skupienie się na niskim śladzie węglowym. Ropa przechodzi obecnie wiele zmian. Ceny spadają i obserwujemy zmianę zachowań konsumenckich. Ludzie stają się coraz bardziej świadomi swojego wpływu na środowisko, a to ma ogromny wpływ na to, jak ludzie kupują produkty związane z ropą. Przejście w kierunku zasobów odnawialnych wprowadziło nowe możliwości wartości dla firm, które zainwestowały na tym rynku. Na przykład Tesla i Panasonic skorzystały na swoich inwestycjach odpowiednio w panele słoneczne i baterie.

Co to jest indeks wartości ropy naftowej i jak faktycznie działa?

Indeks Wartości Ropy Naftowej jest miarą rynku ropy. Służy do oceny wartości ropy naftowej na rynku międzynarodowym. Wykorzystuje pięć referencyjnych rop, którymi są Venezia, West Texas Intermediate (WTI), Brent, Dubai i Oman. Indeks wartości ropy naftowej (w skrócie COVI) to indeks reprezentujący średnią ważoną cenę ropy naftowej West Texas Intermediate. Jest obliczany przez ICE Benchmark Administration, Inc. Avalanche Energy Services wykorzystuje COVI do śledzenia swoich inwestycji w spółki naftowe i gazowe. Indeks określa, kiedy kupić lub sprzedać towar lub akcje, a także kiedy wprowadzić limity kupna lub stop loss.

Indeks wartości ropy naftowej (COVI) został stworzony w 2003 roku przez ICE Benchmark Administration, Inc., która jest firmą, która śledzi takie indeksy dla różnych towarów. Na przykład COVI został stworzony dla ceny ropy, ale od tego czasu został rozszerzony na inne towary

Zwroty na rynku ropy zmieniają się, gdy popyt inwestorów zmienia się z niskiej zmienności na wysoką zmienność

Oczekuje się, że rynek ropy powróci do stanu wysokiej zmienności po ostatnich zawirowaniach. Istnieją różne czynniki, które określają zmienność aktywów lub towarów. Rynki ropy naftowej w ciągu ostatniej dekady znajdowały się w trendzie spadkowym, a analitycy przewidywali, że rewolucja łupkowa w USA doprowadzi z czasem do niskiej zmienności na rynku. Jednak tak się nie stało, ponieważ popyt na aktywa o wysokiej zmienności rósł, ponieważ inwestorzy oczekiwali zwrotu z tych aktywów ze względu na niestabilne ruchy cen, a zwłaszcza krótkoterminowe ruchy cen.

Inwestorzy, którzy chcą czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen, zwracają uwagę na bardziej zmienne aktywa, takie jak ropa naftowa i kryptowaluty, które tylko w tym roku wzrosły o ponad 40 procent, a ceny wynoszą około 8500 jenów za monetę

Dlaczego obecnie najwięksi inwestorzy na świecie handlują zmiennością na rynku ropy?

Handel offshore kwitnie, a najwięksi inwestorzy na świecie handlują obecnie zmiennością cen ropy. Dzięki tego typu inwestowaniu kupujący i sprzedający mogą handlować bez konieczności wychodzenia z domu lub otwierania rachunku maklerskiego, co jest jednym z powodów, dla których jest tak popularny. Innym powodem jest to, że zagraniczne papiery wartościowe nie muszą być zgodne z amerykańskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych.

Większość z tych inwestorów korzysta z podmiotów zagranicznych, takich jak trusty lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do dokonywania tych inwestycji, ponieważ nie muszą przestrzegać przepisów amerykańskich ani podlegać lokalnemu opodatkowaniu za swoje transakcje.

Co przyniesie przyszłość rynku ropy?

Świat od dziesięcioleci jest zależny od ropy naftowej, ponieważ jest ona wykorzystywana w prawie każdym aspekcie naszego życia. Niestety nasza zależność od ropy może być również źródłem podatności. Przyszłość rynku ropy jest niepewna, z różnymi przewidywaniami co do tego, gdzie może się on rozwinąć w przyszłości. Jedno jest jednak pewne – teraz, gdy światowe zapotrzebowanie na ropę spadło, wzrosło będzie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii.