Nieopowiedziane prawdy o Unii Europejskiej

Od burzliwych negocjacji w sprawie Brexitu po wzrost znaczenia partii eurosceptycznych - wydaje się, że nic nie jest w stanie powstrzymać Unii Europejskiej przed stałym marszem w kierunku większej integracji.

Europejczycy są bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek wcześniej, a blok wdraża szereg polityk i programów mających na celu integrację państw członkowskich i upodobnienie ich do siebie. Choć integracja europejska jest pozytywną siłą dla kontynentu, ma też swoje minusy i niebezpieczeństwa. Odkrycie tych ukrytych prawd o UE jest pierwszym krokiem do stania się świadomym obywatelem Unii. W niniejszym artykule omówiono główne wady i zalety integracji europejskiej oraz przedyskutowano, w jakim stopniu proces ten będzie korzystny, a w jakim szkodliwy dla Unii Europejskiej.

Co to jest Unia Europejska?

Unia Europejska to podmiot polityczny składający się z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Kakao oraz wielu innych krajów stowarzyszonych. UE działa poprzez szereg powiązanych ze sobą organów, takich jak Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Parlament Europejski i Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Początki UE sięgają Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która została utworzona na początku II wojny światowej jako próba zapewnienia trwałego pokoju między narodami europejskimi poprzez stworzenie jednego organizmu gospodarczego. Z biegiem lat UE stała się jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych organizacji międzynarodowych wszechczasów. Liczy prawie 300 milionów obywateli, ma sześciu członków, a jej produkt krajowy brutto (PKB) wynosi ponad 60 bilionów USD, co stanowi ponad 4% światowego PKB.

Zjednoczona Europa

Europa jest jednym z najbardziej zróżnicowanych kontynentów na naszej planecie, o kulturze i historii tak wyjątkowej, jak jej mieszkańcy. Choć narody i kraje tego kontynentu w naturalny sposób zachowały swoją odrębność, Europa odegrała kluczową rolę w rozwoju historii ludzkości dzięki swojemu położeniu na skrzyżowaniu wielu ważnych szlaków handlowych.

W przeszłości Europa przeżywała okresy wielkiej niestabilności politycznej i gospodarczej, ale nie brakowało w niej również czasów prosperity. Obecnie Europa jest jednym z najbogatszych obszarów świata i jest domem dla jednych z najbardziej rozwiniętych krajów na naszej planecie.

Europa składa się z wielu różnych krajów, z których każdy ma swój własny, niepowtarzalny zestaw kultur i tradycji. Pomimo tej różnorodności Europa jest kontynentem niezwykle zjednoczonym pod względem społecznym, kulturowym i politycznym. Wiele krajów europejskich wyznaje podobne wartości społeczne i cieszy się wysokim stopniem harmonii społecznej.

Wspólna obrona i bezpieczeństwo

Priorytetem UE jest zwiększenie europejskiej współpracy w dziedzinie obronności, a także wzmocnienie polityki bezpieczeństwa i obrony. Unia Europejska stworzyła również Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), która wymaga od wszystkich państw Unii Europejskiej przestrzegania polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

Jednocześnie UE ustanowiła Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa (WPZiB), która obejmuje kwestie polityki zagranicznej, takie jak kryzysy humanitarne, konflikty międzynarodowe i utrzymywanie pokoju. W ramach WPZiB UE nie podpisuje dwustronnych umów dotyczących bezpieczeństwa z poszczególnymi państwami, ale współpracuje w ramach traktatów z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Dzięki temu UE jest w stanie prowadzić spójną politykę zagraniczną wobec reszty świata, konsolidując jednocześnie swoją politykę obronną i bezpieczeństwa.

Unia Europejska a różnorodność kulturowa

Priorytetem UE jest wspieranie różnorodności kulturowej poprzez politykę integracji. Ponieważ pierwsze państwa założycielskie Unii Europejskiej chciały stworzyć unię, która byłaby prawdziwie inkluzywna, podjęły wysiłki, by włączyć do niej państwa członkowskie o różnych kulturach i tradycjach.

Do dziś Unia Europejska jest często postrzegana jako jedna z najbardziej tolerancyjnych i postępowych organizacji na świecie, a duży odsetek państw członkowskich akceptuje osoby LGBT i inne niedostatecznie reprezentowane grupy.

Poza tymi państwami członkowskimi w Unii Europejskiej mieszka wiele unikalnych i odmiennych kultur, co sprawia, że jest ona doskonałą pożywką dla różnorodności kulturowej.

Unia Europejska a nierówności

Unia Europejska jest często postrzegana jako pozytywna siła dla tych, którzy znajdują się w dolnej części spektrum ekonomicznego, ze względu na nacisk, jaki kładzie na integrację ekonomiczną i społeczną. Jednak UE jest też jedną z najbardziej nierównych organizacji międzynarodowych na świecie - niektóre państwa członkowskie są znacznie bogatsze od innych.

Nierówności te stały się w ostatnich latach coraz bardziej widoczne, gdyż w wielu krajach Europy Zachodniej nierówności dochodowe osiągnęły w ostatnich latach najwyższy poziom.

W związku z tym UE aktywnie promuje politykę mającą na celu zmniejszenie tych nierówności, czego najbardziej znaczącym przykładem jest wprowadzenie Jednolitego Aktu Europejskiego, który ma na celu zmniejszenie nierówności dochodowych między państwami członkowskimi.

Podsumowanie

Unia Europejska staje w obliczu rosnącej kontroli i krytyki, zwłaszcza w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku. Choć UE jest często postrzegana jako siła dobra na świecie, jest też bardzo niepopularna - wielu Europejczyków ma poczucie, że ich rząd podejmuje decyzje, które negatywnie wpływają na ich życie. Unia Europejska jest często postrzegana jako organizacja elitarna, której polityka często koncentruje się na wzbogacaniu bogatej elity kosztem większości. W związku z tym Unia Europejska jest często postrzegana jako zagrożenie dla demokracji i równości na świecie.

Jednak przynależność do stale rozwijającej się Unii Europejskiej ma też wiele zalet. Ponieważ w najbliższych latach blok ten ma stać się jeszcze bardziej zintegrowany i potężny, poznanie prawdy o integracji europejskiej może być bardzo ważne dla przyszłości kontynentu.